Glasvezel Westerkwartier

Snel internet voor iedereen

Vraag en antwoord

Glasvezel algemeen

Wat kan ik er mee?

Glasvezel zorgt voor haarscherpe tv, supersnel internet en voordelige telefonie. Met glasvezel kunt u alles wat u met het huidig breedband gewend bent en nog veel meer. Met glasvezel is het mogelijk om een zeer hoge data-transportsnelheid te halen. Daardoor is het mogelijk om zeer snel internet te krijgen, digitale TV van zeer goede HD kwaliteit, telefonie (ook bijvoorbeeld VoIP voor zakelijke gebruikers) en diverse andere diensten zoals (camera-)beveiliging, educatie en zorgdiensten zoals zorg-op-afstand gelijktijdig over hetzelfde netwerk te kunnen gebruiken. Dergelijke zorgoplossingen zijn inmiddels dagelijkse realiteit in bijvoorbeeld grote steden, maar nog niet tot in ons buitengebied doorgedrongen, mede vanwege het gebrek aan een goede infrastructuur. Ook wordt bijvoorbeeld Uitzending gemist altijd zonder haperen afgespeeld en kan er veel beter en sneller spellen met anderen worden gespeeld.

Voor al deze toepassingen is maar één glasvezel aansluiting nodig.

 

Is glasvezel duurzaam?

Ten opzichte van traditionele (koper)netwerken verbruikt communicatie via glasvezel veel minder energie. Verder is glasvezel milieuvriendelijk vanwege het feit dat er geen (giftige) metalen in de grond gaan en het is niet geleidend zodat er geen bliksem mee naar binnen kan komen via die glasvezelkabel. En het netwerk heeft een veel langere levensduur voordat het vervangen hoeft te worden.

 

Waar gaan we nou precies in investeren?

Voor een te gebruiken glasvezelnetwerk zijn drie dingen nodig:

‘Laag 1’: Het fysieke netwerk: Dit zijn de buizen en kabels in de grond en de verdeelstations.

‘Laag 2’: Belichting: Informatie wordt bij glasvezel overgebracht met lichtpulsen. Daarvoor is apparatuur (hardware genoemd) en zijn beheerdiensten (netwerkmanagement) van een bedrijf nodig dat voor die informatieoverdracht kan zorgen.

‘Laag 3’: Diensten: Dit is een provider die het televisiesignaal, internetmogelijkheden en telefonie aanbieden.

De leden van de lokale coöperaties gaan gezamenlijk investeren in Laag 1: de kabels en verdeelstations. De belichters (laag 2) en dienstverleners (laag 3) worden ingehuurd.

De totale abonnementskosten bestaan uit de kosten voor laag 1, 2 en 3.

Voor een standaard abonnement (TV, internet en vaste telefonie) zullen de kosten tussen de 55 en 70 euro bedragen. Dit is afhankelijk van uw inleg in het ledenkapitaal van de cooperatie.

 

Aanleg glasvezel

Wanneer moet ik gaan betalen?

Om deel te nemen aan dit projekt kunt u zich aanmelden als donateur van SBW/WesterGlas. Als particulier betaalt u hiervoor eenmalig € 50,–- en als zakelijk € 121,-- incl. BTW.. Dit donateursgeld wordt gebruikt voor de opstartfase van dit projekt.

De leden van de coöperaties worden door middel van een storting van ledenkapitaal mede-eigenaars van het netwerk. Leden kunnen voor € 3.500,- (A-lid), € 2.500,- (B-lid) dan wel € 1.500,- (C-lid) of € 500,- (D-lid) in het ledenkapitaal in de lokale coöperatie participeren. Een hogere participatie vertaalt zich uiteraard ook in een lager maandelijks abonnementstarief. Het ledenkapitaal wordt na inschrijving automatisch geïncasseerd van uw rekening. U ontvangt 14 dagen voorafgaand aan de incasso hierover bericht. Het moment is afhankelijk van wanneer uw gebied aan de beurt is.

Na realisatie van het netwerk, op het moment dat u diensten (televisie, internet en telefonie) over het netwerk gaat gebruiken, gaat u pas een maandelijks bedrag betalen dat nu geraamd wordt op € 55,– , € 60,–, € 65,– of € 70,–. In dit bedrag is het dienstenpakket TV, snel Internet en bellen opgenomen, maar ook alle netwerkkosten. Tijdens de aanleg van het netwerk betaalt u nog niets.

Waarom moet een ondernemer meer startgeld betalen dan een particulier?

Omdat ondernemers veel meer belangen en dus ook meer voordelen hebben bij glasvezel en omdat die hun glasvezel voor het bedrijf en daarnaast ook voor hun privé omgeving gebruiken en daarbij ook nog de BTW af kunnen boeken is dit een acceptabel compromis.
Zij dragen als gevolg daarvan ook een hoger bedrag bij in de startkosten (alle oprichtingskosten) en lopen daarmee een hoger risico mocht het uiteindelijk niet door gaan. Dit ligt ook goed in de lijn met ieders belangen in het buitengebied. Na betaling ontvangen ondernemers een factuur waarop de BTW staat vermeld.

Dit is ook toekomstig gezien het enige onderscheid in een abonnement / lidmaatschap voor een bedrijf en particuliere aansluiting. Dus alleen bij de startgelden is er zeer bewust een verschil in aangebracht.

Sommige nemen wel 2 aansluitingen als ze het bedrijf strikt gescheiden willen houden van het netwerk waarop de kinderen spellen spelen en mogelijk wat dingen uit gaan proberen.

Waarom wordt het startgeld voor gebruikt?

Om stappen te maken tot het opzetten en realiseren van een coöperatie die daadwerkelijk aan de slag kan is geld nodig. Daarom vragen wij een (bescheiden) bijdrage, een bijdrage die laat zien dat het toekomstig lid van de coöperatie het ook daadwerkelijk serieus meent! 

De bijdrage van de donateurs zal dadelijk gebruikt worden om de fase van de gepresenteerde plannen om te zetten naar een definitief businessplan en een uitvoeringsplan voor de daadwerkelijke aanleg. Een zodanig plan dat de uiteindelijke partijen die samen met ons dit gaan realiseren er vertrouwen in kunnen hebben en helder weten waar ze aan toe zijn (bank, aanlegger, providers…).  

Het is duidelijk dat deze vervolgstappen kosten met zich zullen meebrengen. Een aantal voorbeelden:

  • · Professionaliseren SBW met een logo, foldermateriaal en website
  • · Organiseren van grotere bijeenkomsten voor uitleg en werving
  • · Huren en inrichten informatieruimte
  • · Campagnemateriaal ontwikkelen en aanschaffen zoals bordjes voor in de tuin
  • · Technisch ontwerp maken van het aan te leggen gebied
  • · Businessplan schrijven en laten auditen/beoordelen door accountant (nodig voor financiering bank

Dit is slechts een greep in de activiteiten die in de vervolgfase moeten gebeuren, er zijn er nog veel meer zoals het afstemmen met de mogelijke providers, met de gemeente over vergunningen, leges en degeneratiekosten. Hiervoor zal er in ieder geval ook gereisd moeten worden en het is reëel om in ieder geval die kosten voor de vrijwilligers te vergoeden.

Wordt mijn voortuin of oprit ook open gegraven?

Nee, in bijna alle gevallen blijft uw voortuin en oprit intact. In het buitengebied zal mogelijk wel deels gegraven moeten worden (van putje naar putje boren is wel mogelijk) De aannemer werkt met zogenaamde tuinboringen. Hierdoor wordt de glasvezel als het ware onder uw tuin door geschoten. Bij uw gevel wordt vervolgens de kabel in uw huis binnen gebracht en naar uw meterkast of een andere locatie (max. 5 mtr.van voorgevel) geleid. Dat gebeurt altijd in overleg met u als bewoner.

Waar komt de glasvezelaansluiting in mijn woning?

Voordat er met de graafwerkzaamheden in uw buurtschap begonnen wordt, komt er iemand bij u langs om te ‘schouwen’. Samen met deze specialist bekijkt u de meest ideale locatie voor de glasvezelaansluiting in uw woning. Dat is voor veel woningen het zelfde punt als waar ook de kabel voor de telefoon binnenkomt. Bij voorkeur de meterkast waar meestal al een vrij 230 Volt stopcontact zit om straks de glasvezel apparatuur bij u in huis in te kunnen steken.

 

Kan ik mijn oude e-mail adres blijven gebruiken?

Dit hangt af van het soort e-mail adres dat u gebruikt. We maken onderscheid in 3 typen e-mail adressen:

Heeft u een e-mail van uw huidige provider (bijvoorbeeld Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) dan vervalt deze in principe als u overstapt naar een andere provider. Sommige providers bieden de service om e-mail voor een bestaand e-mail-adres door te sturen naar een nieuw adres. Informeer hierover bij uw huidige aanbieder(provider).

Wanneer u een e-mail-adres heeft via een (gratis) dienst als Hotmail of G-mail (Outlook), dan kunt u deze prima blijven gebruiken in combinatie met het glasvezel en uw eventuele nieuwe provider.
Een eigen e-mail-adres dat u zelf hebt aangevraagd, zoals Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Hiervoor geldt ook dat dit prima blijft werken in combinatie met glasvezel en nieuwe provider.

Het is te adviseren om op dit moment al een Hotmail-, Outlook- of G-mail-adres of dergelijk openbaar (cloud) mailadres aan te maken zodat uw contacten ruim de tijd hebben om uw nieuwe mailadres te leren kennen. Dat is immers onafhankelijk van een provider. Als u in de toekomst op uw lokale glasvezelnetwerk uw voordeel wilt doen met aanbiedingen van verschillende providers, hoeft u dan niet telkens van e-mail-adres te veranderen als u overstapt naar een andere provider.

 

Mee doen / lid worden

 

Hoe geef ik wijzigingen van persoonlijke gegevens door?

Als u wijzigingen heeft van uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw e-mailadres, een gewijzigd bankrekeningnummer, een ander telefoonnummer enz. kun u dit doorgeven per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Later komt er een ledenservice die u ook kunt bellen. Ook voor vragen over uw factuur kunt u dan contact opnemen met de ledenservice. Vermeld altijd uw lidnummer of postcode/huisnummer. 

Wanneer is er ‘voldoende deelname’?

Dat is op voorhand niet te zeggen. Er kan pas een accurate begroting worden gemaakt als er inzicht is in de hoeveelheid deelnemers: pas dan kunnen we daarop de kabelroutes definitief plannen en kan op basis van de detailgegevens offertes worden aangevraagd voor de aanleg van het netwerk bij meerdere aannemers. Vanzelfsprekend zullen de kosten per aansluiting voordeliger worden naarmate het aantal deelnemers per straat hoger wordt. Maar dat geldt niet altijd. Als voorbeeld: als een hele straat niet mee zou doen en er wonen niet zo veel mensen aan die (zeer lange) straat, zou dat per saldo zelfs voordeliger uit kunnen pakken dan wanneer in een straat slechts 2 adressen wel mee zouden doen en er 10 huizen in die straat staan.

Ons streven is echter om ± 90% directe deelname per straat te realiseren en zien 80% als ondergrens om de aanleg goed betaalbaar te houden.

 

Wat als ik mee doe, maar er later als ik al aangesloten ben er van af zie?

Op zich is dat onwaarschijnlijk omdat je dan voor telefonie en internet terug zou moeten keren naar de huidige koperaders. Een soort van je laat je auto staan en gaat toekomstig alles weer op de fiets doen, en dat in weer en wind. Technisch gezien zou dat een enorme stap terug zijn. Bovendien gaat KPN in de overzienbare toekomst wijzigingen aanbrengen in de ondersteuning van ADSL1 en ADSL2-netwerken en over naar een nieuwere netwerk technologie waarbij de afstand die zij daarmee kunnen overbruggen om er goed mee te kunnen werken over die huidige aanwezige oude PTT kabels nog korter gaat worden.(Indicatie is maximaal 1500 meter vanaf de kabelkast voor een verantwoorde verbinding).

Maar stel dat u dat toch zou willen:

Als u nu besluit deel te nemen, en velen met u, dan wordt u na de oprichting lid van de lokale coöperatie. De coöperatie gaat namens alle leden, en dus ook namens u, een langlopende lening aan, waarover rente en aflossing moet worden betaald en die moet ook worden afgelost. Dat is een verplichting, waar aan met ons allen samen aan moet worden voldaan. Ook al maakt men geen gebruik (meer) van het netwerk. Hetzelfde als bij de hypotheek van uw huis. Daar kun je ook niet zomaar even mee stoppen. U hoeft geen diensten af te nemen ( hetzelfde als het huis niet bewonen en het gas, water en licht af laten sluiten) maar je moet wel de aangegane financieringsverplichting voor uw coöperatie mee voldoen en dat is ongeveer 25,– per maand plus de btw voor een looptijd van maximaal 20 jaar in geval van gezamenlijke investering. (maar kan bij winst wel korter worden omdat elke euro ten goede blijft komen van uw eigen coöperatie). Of u moet uw deel afkopen door uw aandeel als een bedrag in een keer te betalen. Zie bij de pagina Laatste nieuws de specificatie daarvan.

De glasvezelaansluiting wordt ook gezien als een onroerend goed en gaat dus deel uitmaken van uw woning/bedrijfspand (*) zolang de aansluiting daar zit. In principe loopt uw lidmaatschap bij de coöperatie dus voor de gehele levensduur van het netwerk. U betaalt alleen gedurende maximaal de eerste 20 jaar voor rente en aflossing voor het netwerk, en gedurende de hele levensduur voor het onderhoud en beheer. De aansluiting op het netwerk verhoogd echter de waarde van uw onroerend goed, net als een extra garage of een extra dakkapel.

Besluit u geen gebruik meer te maken van de glasvezelaansluiting, dan blijven de kosten voor rente, onderhoud en beheer, dus wel doorlopen. Met het huidige prijsniveau zou dat een vast bedrag van € 25,25 incl. BTW per maand zijn in plaats van de € 60,- per maand incl btw voor het totaal pakket inclusief alle diensten. De kosten voor de diensten (televisie, internet en telefonie) en het belichten komen daarbij dan wel te vervallen.

In het geval dat u uw woning gedurende de levensduur van het netwerk verkoopt, verkoopt u daarmee eigenlijk ook de glasvezelaansluiting (uw lidmaatschap inclusief het ingebrachte ledenkapitaal) en draagt u dus feitelijk het lidmaatschap van de coöperatie over op de nieuwe eigenaar. Alle lusten en lasten gaan over naar de nieuwe eigenaar. Er komst straks een door een notaris opgestelde tekst op de site staan die u in kunt plakken in een verkoop overeenkomst van uw huis of bedrijf. Deze kunt u door uw notaris ook op laten nemen in het (ver-)koopcontract. Houdt daarbij ook rekening met het ingelegde ledenkapitaal. De glasvezelaansluiting vertegenwoordigt een waarde van ± € 3.500. Als de nieuwe bewoner in een later stadium zelf glasvezel aan zou moeten laten leggen dan kunnen de kosten mogelijk zelfs tot € 5.000 of hoger oplopen.
Na de aflossing van de bank bent u gezamenlijk eigenaar met de rest van de coöperatieleden van uw eigen glasvezelnetwerk met een minimale restwaarde van € 1.000 per aansluiting en een marktwaarde die waarschijnlijk veel hoger is.

 

Wat als ik pas later mee wil doen?

In een later stadium is er geen mogelijkheid meer om (individueel) een beroep te doen op een aanvullende bankfinanciering. De volledige startkosten en het ledenkapitaal zullen bij later instappen dan ook altijd in één keer betaald moeten worden: startgeld, ledenkapitaal en daarnaast ook nog de eenmalige kosten voor de aansluiting. Dat komt neer op ongeveer:

Particulier: (€ 50 startgeld + D lid = € 500 + aansluitkosten naar de woning vanaf de weg van ongeveer € 1.000 maar kan oplopen tot € 3.000 afhankelijk van de afstand en aanwezige bestrating en leidingen =) van € 1.550 tot mogelijk € 3.550  (incl. BTW)

Ondernemer: (€ 100 + D lid = € 500 + aansluitkosten naar de woning vanaf de weg van ongeveer € 1.000 maar kan oplopen tot € 3.000 of meer afhankelijk van de afstand en aanwezige bestrating en leidingen =) van € 1.600 tot mogelijk € 3.600 of meer indien asfalt bestrating of speciaal straatwerk (incl. BTW)

Alleen de netto kosten zullen we bij u in rekening brengen.

Deze bedragen kunnen nog veel hoger worden afhankelijk van uw woonomgeving en de aanwezigheid van het netwerk maar zullen zeker NOOIT minder zijn dan bij directe deelname aan het oorspronkelijke aanlegproject.

Bij later instappen vervallen ook de schaalvoordelen voor de aanleg. Met andere woorden: de aanleg van glasvezel voor dat specifieke adres wordt een individueel project. De kosten kunnen dus niet over meerdere adressen verdeeld worden maar komen allemaal voor rekening van die latere instapper. Denk daarbij aan kosten voor: gemeente (vergunningaanvraag, leges en degeneratiekosten en de aanvraagkosten), aannemer (schouwen, offerte, tekeningen, grondwerk incl. evt. vergunningaanvraag wegafzetting, indienen revisietekening bij gemeente), glasvezelspecialisten (kabel aanbrengen, fusielassen maken, metingen op demping, aansluiting), de coöperatie (administratie en projectbegeleiding). De uiteindelijke kosten zijn onder meer afhankelijk van de afstand van de aansluiting tot het verdeelstation. De kosten kunnen oplopen tot zeker vijfduizend euro.

Vervolgens betaalt het coöperatielid hetzelfde maandbedrag als de overige leden. We gaan geen beloning geven aan iemand die de op dit moment zijn eigen buren de kastanjes uit het vuur laat halen. We laten dus geen zogenaamde Free Riders toe en de mogelijk extra inkomsten daardoor ontstaan zullen ingezet worden voor een snellere aflossing van de leningen van de overige leden. Als iemand het nu écht niet kan betalen dan zoeken we samen naar een oplossing zodat iedereen WEL mee kan doen, want we mogen en willen vooral niemand uitsluiten van deelname omdat we gaan voor de leefbaarheid van het totale buitengebied. Juist de mensen die het moeilijk kunnen betalen hebben mogelijk op niet al te lange termijn Welzijn, dan wel Zorg op afstand, nodig en dat moeten we in het kader van de leefbaarheid van de buitengebieden ook gewoon bieden aan iedere inwoner van het buitengebied.

Ik wil geen abonnement maar wel een glasvezelaansluiting. Kan dit?

Dit is niet mogelijk. Om problemen in de toekomst te voorkomen willen we werkende aansluitingen opleveren. Ons advies in deze is: Laat de aansluiting aanleggen en neem een goedkoop abonnement. Dit is het goedkoopst. Het is dus nu meedoen of later veel meer betalen.

Financiën

 

Waar kan ik inhoudelijke informatie vinden

U vindt alle informatie op de website in de laatste versie van het infoblad.

 

Hoe wordt het netwerk gefinancierd?

Een aansluiting kost gemiddeld ± € 4.000,- (er zijn nog geen inkomsten omdat u pas gaat betalen als alles werkt bij u in huis). Van die € 4.000,- wordt minimaal 50% per aansluiting bij aanvang van het project betaald door ieder lid (inleg ledenkapitaal dat het eigen vermogen van de coöperatie wordt). Het basis D-lidmaatschap is € 500,–, maar om aan voldoende coöperatievermogen te komen is het noodzakelijk dat een aanmerkelijk deel van de leden bereid is als A-, B- of C-lid  respectievelijk met € 3.500,–, € 2.500,– en € 1.500,– als coöperatievermogen in te brengen. Hier staat dan uiteraard wel een passende korting van € 15,– , € 10,– of € 5,– op de maandelijkse kosten tegenover. 

De hogere inleg van A- , B- en C-leden is in beginsel een versterking van het coöperatie-vermogen. Na de aflossing van de bank is de intentie om de leden van de coöperatie te laten besluiten deze ‘tijdelijke’ versterking van het coöperatievermogen tot aan het basisbedrag van € 500,– per lid uit de maandelijkse bijdragen terug te betalen.

Voor de rest van het bedrag, de overblijvende 50%, is een lening afgesloten. Over deze lening moet rente en aflossing worden betaald. Deze "netwerkkosten" komen bovenop de abonnementskosten en bedragen voor A-, B-, C- en D-leden resp. € 0,– , € 5,– , € 10,– en € 15,–.

Dit resulteert in een maandabonnement tussen de € 55,- en € 70,- vanaf het moment dat de glasvezelaansluiting in de woning/het bedrijf is gerealiseerd en er ook gebruik van maakt. In dit maandbedrag zitten alle kosten van Internet, TV en bellen en alle financieringskosten van de coöperatie, maar ook het beheer en onderhoud van het netwerk). 

 

Kan het deelnamebedrag (ledenkapitaal) ook gespreid betaald worden?

Incidenteel wordt er gevraagd of het ook mogelijk is om het ledenkapitaal gespreid te betalen in plaats van in één keer te voldoen.

In beginsel is dit niet mogelijk, aangezien wij bij het aangaan van de bancaire lening al ons ledenkapitaal op de bank moeten hebben staan.

In overleg met het bestuur van de coöperatie zijn incidentele maatwerkoplossingen bespreekbaar.

 

Hoe groot is mijn aansprakelijkheid?

Lokaal worden coöperaties opgericht met ‘uitgesloten aansprakelijkheid’. De aansprakelijkheid van een lid van de coöperatie kan nooit groter zijn dan zijn inleg aan startgeld en het ledenkapitaal. Dit is in de statuten van de lokale coöperaties vastgelegd.

Bestuursleden kunnen eventueel wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld bij onbehoorlijk bestuur en onverantwoorde beslissingen. De voorwaarden daarvoor worden ook beschreven in de statuten van de lokale coöperaties.

 

Hoe lang lopen de aflossingen op het netwerk?

Het aflossen van de lening van de bank start in het 2e jaar, als het netwerk is opgeleverd en er maandelijkse betalingen binnenkomen van de leden. Dit vreemde vermogen wordt in beginsel in 15 jaar afgelost. Bij een extra aanwas van leden is het echter niet ondenkbaar dat door extra aflossingen al na 12 jaar de bank geheel is afgelost. Na het aflossen van de bank zal het bestuur de leden voorstellen om het bedrag boven het € 500,— gestort ledenkapitaal ( € 3.000,— door A-leden, € 2.000,- door B-leden en € 1.000,— door C-leden) via een reductie op de maandbedragen ook terug te storten. Dit zal een tijdsperiode van circa 3 jaar in beslag nemen. Een en ander betekent dan dat op een moment tussen de 15 en 19 jaar alle leden met een ledenkapitaal van € 500,— in de coöperatie deelnemen, er geen externe verplichtingen meer zijn, en dan dus het maandbedrag voor de coöperatie voor alle leden met circa € 20,— kan dalen.

 Wanneer de liquiditeit het toe laat kan in overleg met de bank zo mogelijk echter ook al eerder aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd om door extra kortingen op de maandelijkse kosten het extra ingelegd ledenvermogen aan de A- , B- en C-leden te restitueren.

Techniek

 

Werkt glasvezel sneller als je dicht bij het verdeelstation zit?

Nee, bij glasvezel is dat juist niet het geval:

Bij glasvezel treedt nauwelijks ‘ruis’ of demping op. Bij afstanden van 20 km treedt zelfs helemaal geen ruis op. In de huidige plannen wordt gerekend met een maximale kabellengte van ± 10 km vanaf de verdeelstations om in de toekomst steeds de maximaal mogelijke snelheid van het netwerk te kunnen benutten. Voor meer technische informatie zou u het informatieve filmpje van Het Klokhuis kunnen bekijken, zie https://www.youtube.com/watch?v=z9Umj4Sm0Pk

Iedere aansluiting krijgt zijn eigen glasvezelkabel met 2 eigen glasvezels daarin vanaf het verdeelstation naar de meterkast in huis. U hoeft uw vezels dus met niemand anders te delen, zoals nu bij coax-netwerken wel het geval is. Bij coax-netwerken treedt nu bijvoorbeeld het verschijnsel op dat internet veel trager wordt op het moment dat meerdere gebruikers in een straat er gebruik van maken en hoe verder u van de voedingskast af zit hoe trager het gaat worden door de kabeldemping. Alle informatie van al die gebruikers moet dan worden doorgegeven door één koperen (coax-) aansluiting en daarvoor kan er onvoldoende capaciteit zijn wat niet voor kan komen met een glasvezelnetwerk dat goed beheert wordt.

 

Alarmsysteem in combinatie met glasvezel

Vrijwel alle alarm- en beveiligingsinstallaties zijn, al dan niet na een aanpassing, prima te combineren met het gebruik van glasvezel. Of dat ook voor uw alarminstallatie geldt, kan de leverancier van de installatie u het beste zelf vertellen.

Net zoals een vaste telefoonlijn kan ook het functioneren van glasvezel niet voor de volle 100% gegarandeerd worden. Zo is voor beide soorten lijnen kabelbreuk denkbaar bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden; een dergelijke uitzonderlijke situatie kan ook bij glasvezel niet worden uitgesloten voor de verbinding van de POP (verdeelstation) naar uw huis. Op de hoofdroutes van POP naar POP worden wel overal dubbele verbindingen aangebracht zodat voorkomen wordt dat er door een kabelbreuk een heel gebied zonder verbinding komt te zitten. Een eventuele glasvezelkabelbreuk zou overigens technisch te ondervangen zijn door zogenaamde redundante toepassingen waarbij het alarm, indien er via de glasvezel geen contact kan worden gemaakt, automatisch overschakelt op de ‘oude’ koperen telefoonkabel of naar een gsm-netwerk.

Dat laatste is natuurlijk de mooiste oplossing, dan kunt u immers uw contract voor de oude telefoonlijn opzeggen en zo veel kosten besparen.

Een belangrijk aandachtspunt in combinatie met een alarminstallatie is natuurlijk de dekking door uw verzekeringsmaatschappij bij eventueel alarm en gevolgschade. Iedere verzekeringsmaatschappij stelt andere eisen, maar indien uw alarm over glasvezel wordt aangelegd door een gecertificeerd installateur zal het gebruik van glasvezel naar verwachting geen invloed hebben op de dekking. Vraag hiernaar bij uw verzekeringsmaatschappij. De lokale coöperaties kunnen hierin geen enkele aansprakelijkheid accepteren en zal dat duidelijk naar iedereen moeten vermelden!

 

De coöperatie

 

Hoe wordt de coöperatie georganiseerd?

Bestuur: het bestuur van de lokale coöperaties wordt gekozen door de leden. Bij de officiële oprichting van de coöperaties zijn nu eenmalig.een aantal initiatiefnemers (kar-trekkers) als eerste bestuurders benoemd. Er  komen dus vier oprichtingsbesturen en pas bij de eerste ledenvergadering worden zij of andere kandidaten gekozen door de leden.

Heeft u interesse in een bestuursfunctie of wilt u actief de kar mee trekken?

WesterGlas: WesterGlas werkt als ‘ondersteunende’ organisatie. WesterGlas huurt het netwerk van de lokale coöperaties en zorgt voor gezamenlijke inkoop en daarmee voor schaalvoordelen. De lokale coöperaties zijn en blijven eigenaar van het netwerk in hun eigen regio en verhuren het netwerk aan WesterGlas als beheer organisatie. De eigen leden nemen diensten af via de providers die samenwerken met WesterGlas.

 

Wie worden er betaald vanuit de lokale coöperaties?

Tijdens de opstartfase komen de startgelden op de rekening van Breedband Westerkwatier (SBW/WesterGlas) binnen. Via SBW worden alle kosten betaald die met de opstartfase te maken hebben, zoals: accountant, sitebouwers, drukwerkkosten, kosten van de bijeenkomsten en de kosten van de notaris voor de oprichting van de coöperaties enz. Op het moment van de oprichting van de lokale coöperaties zal dit volledig transparant voor de initiatiefnemers van die coöperaties zijn. Mensen die als vrijwilliger bijdragen aan het initiatief lopen daarbij dus geen persoonlijk financieel risico.

 

Waarom worden de officiële coöperaties later opgericht?

In de eerste fase wordt de belangstelling geïinventariseerd in de buitengebieden van het Westerkwartier. Omdat in het Zuidelijk Westerkwartier al een interesse peiling heeft plaats gevonden ligt in eerste instantie de focus op dit gebied. De peiling heeft namelijk aangetoond dat hier voldoende belangstelling is. M.a.w. de coöperatie in het Zuidelijk Westerkwartier zal als eerste worden opgericht.

Zoals eerder aangegeven wordt het Westerkwartier opgedeeld in vier regio’s. De levensvatbaarheid van het project hangt af van de belangstelling en kan dus  Uit deze inventarisatie bleek per gemeente de levensvatbaarheid van het project.

Pas toen werden de coöperaties opgericht om als rechtspersonen ledenovereenkomsten te kunnen aangaan en bankrekeningen te kunnen openen om het ledenkapitaal te kunnen laten storten. (Ledenkapitaal wordt niet met BTW belast)

De coöperatie wordt daarmee creditwaardig en kan met de bank in onderhandeling over de benodigde aanvullende financiering.

Pas nadat de financiering is verstrekt (naar verwachting 3e kwartaal 2018) gaan we over tot realisatie van het totale project in de betrokken gemeentes (ieder vraagt zelf per gemeente een instemmingsbesluit aan voor de aanleg van het glasvezelnetwerk).

 

Planning

 

Huidige planning (onder voorbehoud en bij voldoende aanmeldingen)

 

 

Volgt z.s.m.

End faq

 

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Fiberflits 10

Nieuwsbrief Fiberflits 9

Nieuwsbrief Fiberflits 8

Nieuwsbrief Fiberflits 7

Nieuwsbrief Fiberflits 6

Nieuwsbrief Fiberflits 5

Nieuwsbrief Fiberflits 4

Nieuwsbrief Fiberflits 3

Nieuwsbrief Fiberflits 2

Nieuwsbrief Fiberflits1

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief