Glasvezel Westerkwartier

Snel internet voor iedereen

Over glasvezel

Wat is glasvezel?

“Glasvezel” is een kabel die bestaat uit zéér dunne draadjes van glas. Signalen kunnen razendsnel en heel betrouwbaar over zeer grote afstanden door deze draadjes worden doorgegeven met behulp van licht. Met de snelheid van het licht, dus! Ook de capaciteit is enorm, en onlangs zijn onderzoekers er weer in geslaagd die toch bijna eindeloze capaciteit van glasvezel te vertienvoudigen. Ook kan er dan nog gebruik gemaakt worden van verschillende kleuren licht om de snelheid nog verder te verhogen. Het is dus een zeer toekomstvaste technologie en de beste die je op dit moment maar kunt bedenken.

Het Klokhuis heeft een leuk en duidelijk filmpje gemaakt over hoe glasvezel wordt gemaakt. Deze kunt u hieronder bekijken.

 

Waarom glasvezel?

Sinds ongeveer honderd jaar ligt er op de meeste plaatsen in Nederland een koperen telefoonnetwerk. Het telefoonverkeer is in die tijd enorm toegenomen, en inmiddels worden deze koperen kabels ook gebruikt voor het internet. Dat werkt allemaal nog, maar de capaciteit van dat netwerk is lang niet groot genoeg voor alle dataverkeer van de toekomst. Daarom worden in een steeds groter deel van het land inmiddels glasvezelnetwerken aangelegd, waarvan de mogelijkheden zo groot zijn dat deze netwerken ruimschoots kunnen voldoen aan de eisen van de komende 50 tot 100 jaar.

Voor verschillende toepassingen neemt het gebruik van internet enorm snel toe. Denk daarbij aan:

Domotica

“Domotica” staat voor huishoudelijke elektronica. De officiële omschrijving luidt zelfs: de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven. Misschien zonder dat u het weet, komt u op veel plaatsen in het dagelijkse leven al domotica tegen. Denk daarbij aan de sensoren waarmee de deur van de supermarkt open gaan als u er naar toe loopt. Of aan de klok-verwarmingsthermostaat, die er automatisch voor zorgt dat de kachel ’s nachts niet brandt, maar dat het wel lekker warm is als u ’s morgens op staat. En die u op afstand kunt bedienen als u onverwacht eerder naar huis gaat. Voor dat laatste is internet nodig, en dus een betrouwbaar netwerk. Dit soort toepassingen zullen in de nabije toekomst razendsnel toenemen.

Dat gebeurt nu bijvoorbeeld al bij zogenaamde zorg-op-afstand.

Zorg op afstand: langer zelfstandig wonen dankzij internet en glasvezel

Door nieuwe technologische ontwikkelingen op een verantwoorde wijze te gebruiken, kan op afstand gezorgd worden voor zelfstandig wonende zorgbehoevenden. Iedereen kent inmiddels wel iemand die bijvoorbeeld in huis een knop bij zich draagt waarmee hij de thuiszorg kan waarschuwen als zich een calamiteit voordoet. Er zijn echter al veel meer mogelijkheden ontwikkeld om ouderen of zorgbehoevenden te kunnen volgen en indien nodig te ondersteunen. Zo zijn er al zorginstellingen waar door middel van infrarooddetectoren gesignaleerd wordt als een cliënt uit bed gaat, en dus mogelijk kan vallen of kan gaan dwalen. Keert de cliënt niet terug naar bed, dan kan er iemand gaan kijken.

Ook in een thuissituatie kan een dergelijke signalering uitkomst bieden. Er zijn al systemen waarbij het gebruikelijke dagritme van een thuiswonende patiënt door middel van sensoren wordt gevolgd. Als die persoon (te) veel van dat ritme afwijkt, bijvoorbeeld de koelkast niet meer opent of juist opvallend vaak naar de wc gaat, kan een van uw kinderen of buren of als die niet opnemen automatisch doorgeschakeld een wijkverpleegkundige worden gewaarschuwd. Er wordt dan dus niet de hele dag met camera’s met deze persoon meegekeken; dat zou een grote inbreuk op de privacy betekenen en dat willen we voorkomen. U moet zich lekker en veilig kunnen voelen in uw eigen huis. In deze gevallen registreert een computer neutraal de bewegingen in huis, en alleen opvallende veranderingen worden gemeld en nader onderzocht, volgens afspraak met de cliënt en/of de eventuele mantelzorgers.

Om verschillende vormen van zorg op elkaar af te stemmen is er bijvoorbeeld Carenzorgt. Dit is een online agenda waarin de verschillende verzorgers van een persoon hun planning bij kunnen houden. Zo weet bijvoorbeeld de mantel zorgende zoon precies wat het behandelplan van de huisarts voor zijn moeder is, en weet de huisarts wanneer de wijkverpleegkundige voor het laatst is langs geweest.

In sommige gemeenten maken zorgverzekeraars al volop gebruikt van ‘beeldzorg’. Daarbij wordt, volgens afspraak of op aanvraag, via tv of computer beeldcontact gemaakt tussen de cliënt en bijvoorbeeld een verpleegkundige. Dagelijks is er beeldcontact met de cliënt, waarbij de verpleegkundige kan volgen hoe het met de cliënt gaat. Heeft hij goed geslapen? Last van bijverschijnselen van de nieuwe medicijnen? Voelt hij zich goed of maakt hij een depressieve indruk? Om deze dingen goed te kunnen beoordelen is een hoogtechnologische video-verbinding nodig tussen de cliënt en de zorgverlener. Gaat alles goed, dan is daarmee iedereen gerust. Is daar aanleiding toe, dan gaat de verpleegkundige naar de cliënt thuis.

Natuurlijk kan zorg op afstand nooit persoonlijk contact en persoonlijke zorg vervangen. Maar het kan wel bijdragen aan de zelfredzaamheid van zorgcliënten en daarmee aan de kwaliteit van hun leven. Ontwikkelingen als de bovenstaande breiden zich in hoog tempo uit en worden, zeker in het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkeling en de wijzigende bevolkingsopbouw, steeds sneller noodzakelijk.

Wilt u meer zien over de toepassingen van zorg-op-afstand die nu al bestaan? De volgende filmpjes zijn dan zeker interessant:

 

Onderwijs

Thuis-studie gaat tegenwoordig natuurlijk volledig via internet. Maar ook in het reguliere hedendaagse onderwijs wordt internet inmiddels op alle fronten ingezet. Zelfs op de basisschool is het zogenaamde ‘digibord’ niet meer uit de klas weg te denken. Een digibord is een beeldscherm op het formaat van een schoolbord. De leerkracht bedient dat bord door er digitaal op te schrijven (zoals op een tablet), of vanaf een computer. Via internet kan het digibord leerstof tonen, of school-tv. Kinderen kunnen hun spreekbeurt vergezeld laten gaan van een presentatie op het digibord.

Daarnaast kunnen kinderen, die niet op school aanwezig kunnen zijn, via internet toch de lessen volgen. Denk daarbij aan ziekte, tijdelijk verblijf in het buitenland, of oudere jeugd die kiest voor een combinatie van werken en leren.

Ook de communicatie tussen school en het thuisfront gaat steeds vaker via internet: roosters, cijfers en huiswerk worden gepubliceerd op de website van de (middelbare) school, zodat ouders mee kunnen kijken met de opleiding van hun kinderen. Colleges, die docenten in het voortgezet onderwijs geven, kunnen later door de studenten worden gedownload als naslagwerk.

Omdat het dagelijks gebruik van internet zo belangrijk wordt, is het vanzelfsprekend ook heel belangrijk dat jongeren als vanzelfsprekend leren omgaan met alle toepassingen. In de klassen verschijnen dus steeds meer computers, laptops en tablets. Studenten maken hun aantekeningen tijdens colleges zo meteen in digitale vorm. Sneller dan gewoon schrijven, en makkelijk uit te wisselen.

Lokale toepassingen

Door de beschikbaarheid van goede netwerken met bijna eindeloze bandbreedte, zullen ook lokale toepassingen makkelijker mogelijk worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het uitzenden van beelden van de plaatselijke carnavalsoptocht, of de regionale finale van het voetbalseizoen. Nu vele kleine kerken gesloten zijn, zou de kerkdienst vanuit de dichtstbijzijnde kerk uitgezonden kunnen worden voor diegenen die niet meer naar de kerk kunnen. Heeft u zelf een idee voor zo’n dienst? Dan denken Kempenglas en de lokale coöperaties graag met u mee!

Bedrijvigheid en industrie

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat bedrijven en industrie helemaal in rap tempo meer gebruik maken van automatisering. Intern, maar ook extern. Denk bijvoorbeeld aan werken ‘in de cloud’. Hierbij worden bestanden op een externe server geplaatst, zodat de eigenaar ze vanaf iedere gewenste locatie kan gebruiken door in te loggen op die server. Zo kunnen ook meerdere (zuster-)bedrijven gebruik maken van gedeelde bestanden en programma’s. Maar ook kunnen bedrijven via een die breedband glasvezelverbinding via vaste VPN verbindingen gekoppeld worden alsof er kabels tussen hun panden zijn aangebracht.

Voor het uitbesteden van werk is ook steeds meer data-uitwisseling nodig: alle gegevens van de financiële administratie gaan zo naar het administratiekantoor dat zorgdraagt voor de belastingaangifte. Of complexe technische ontwerpen worden doorgestuurd van ontwerper naar fabriek.

Ook regionale bedrijvigheid vraagt om snel internet. Een camping zonder WiFi trekt tegenwoordig geen jong publiek meer, dat wil immers altijd en overal online zijn. Bedrijven in onze buitengebieden, die tenslotte ook voor werkgelegenheid zorgen, dragen bij aan de leefbaarheid van ons buitengebied. Moderne innovatieve boerenbedrijven kunnen al lang niet meer zonder goede en snelle internetverbindingen.

Supersnel internet en computers zijn daarbij onmisbaar. Glasvezel zorgt voor de benodigde stabiele en snelle internet-verbindingen.

Stichting Breedband Westerkwartier maakt het mogelijk voor iedereen in de buitengebieden! 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Fiberflits 10

Nieuwsbrief Fiberflits 9

Nieuwsbrief Fiberflits 8

Nieuwsbrief Fiberflits 7

Nieuwsbrief Fiberflits 6

Nieuwsbrief Fiberflits 5

Nieuwsbrief Fiberflits 4

Nieuwsbrief Fiberflits 3

Nieuwsbrief Fiberflits 2

Nieuwsbrief Fiberflits1

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief